Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Sagri.


SAGRI – “Συμμαχία Δεξιοτήτων για Βιώσιμη Γεωργία” είναι ένα τριετές πρόγραμμα Erasmus+. Σκοπός του έργου SAGRI είναι να παράσχει στους αγρότες και τους ενδιαφερομένους γεωργούς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της αγρό-περιβαλλοντικής τεχνολογίας για τη βιώσιμη γεωργία.


Σχετικά με το SAGRI.

Το πρόγραμμα SAGRI, επιτρέπει στους γεωργούς να αποκτήσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την ικανότητα να κατανοούν και να αναλύουν τα αγρό-περιβαλλοντικά συστήματα ως φυσικά οικοσυστήματα που τροποποιούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, με έμφαση στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίτευξη βιώσιμης παραγωγής καλλιεργειών μέσω βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ SAGRI.

Οι ενότητες της κατάρτισης θα βασίζονται στα πορίσματα του Πακέτου Εργασιών 2 (Ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες των εργαζομένων στην γεωργία) για την ανάπτυξη καινοτόμων και ευέλικτων τεχνικών που ανταποκρίνονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων στην γεωργία. Το πρόγραμμα θα τηρεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη διά βίου μάθηση (EQF) τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
σε δραστηριότητες και καθήκοντα
των μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες
oτου αριθμού των συνολικών ωρών διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων ωρών διδασκαλίας στην τάξη, της πρακτικής εξάσκησης, της αυτοδιδασκαλίας και αξιολόγησης και κατανομή των αντίστοιχων βαθμών ECVET,
επίσης ένα γλωσσάριο με βασικούς όρους..

Links.

European Commission

European Initiative for Sustainable Development in Agriculture (EISA)

Περισσότερα
 

Περισσότερες πληροφορίες .

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περιηγηθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ