Εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες στη γεωργική παραγωγή


Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ “SAGRI” καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο σεμινάριο εκπαίδευσης για τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία και πιο συγκεκριμένα στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
• Γεωργία Ακριβείας
• Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στη φυτοπροστασία
• Επαναχρησιμοποίηση οργανικών υπολειμμάτων στη γεωργία
• Τεχνολογίες στάγδην άρδευσης και εξοικονόμησης νερού.
• Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας και οι εφαρμογές τους στη γεωργία.
• Βιοενέργεια και ενεργειακά φυτά.

Στόχος της εκπαίδευσης αυτής είναι η προετοιμασία και η επιλογή των πιθανών εκπαιδευτών ώστε να μεταβιβάσουν αυτοί οι ίδιοι με τη σειρά τους, την απαραίτητη γνώση στους αγρότες.
Στο τέλος του σεμιναρίου όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής ενώ ορισμένοι εξ’ αυτών θα προσληφθούν από το ΚΕΚ Eurotraining το οποίο στο πλαίσιο του παρόντος έργου έχει αναλάβει την εκπαίδευση αγροτών στις παραπάνω θεματικές ενότητες.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεωπονικών επιστημών ή σχετικού αντικειμένου. Το σεμινάριο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών θα διεξαχθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος του σεμιναρίου θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Περισσότερες πληροφορίες Βαγγέλης Δημητρίου τηλ. 210 5294046 email: sagri@aua.gr

Εγγραφη

More information.

For more informations click the link below.

Info